star_border

1 Bendroji informacija interneto svetainės lankytojams

Asmens duomenų apsaugai skiriame didelį dėmesį. Todėl, vadovaudamiesi atitinkamomis duomenų apsaugos nuostatomis, visų pirma, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais, informuojame apie Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu renkamus, tvarkomus ir naudojamus Jūsų duomenis.

Apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu tvarkome ir registruojame šiuos duomenis:

 • naršyklės tipą ir versiją;

 • naudojamą operacinę sistemą;

 • nukreipiančiosios svetainės URL (anksčiau aplankyti puslapiai);

 • pagrindinio prisijungiančio kompiuterio vardą (IP adresą);

 • serverio užklausos laiką.

1.1 Duomenų tvarkymo tikslas ir trukmė / duomenų atskleidimas

Duomenis naudojame tik siekdami optimizuoti savo interneto svetainės veikimą ir surinkti įrodymus neteisėto interneto svetainės naudojimo atveju. Duomenis ištriname po 7 dienų, kai nebėra teisinio pagrindo juos saugoti ilgesnį laiką.

Jūsų asmens duomenų neviešiname. Pagal duomenų tvarkymo apimtį duomenys yra perduodami IT paslaugų teikėjui susijusiose įmonėse. Kai kuriais atvejais šis paslaugų teikėjas pasitelkia pagalbinius duomenų tvarkytojus (pvz., „Google LLC“). Neatskleidžiame duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus teisme ar valdžios institucijose. Tokiu atveju duomenys yra nedelsiant ištrinami, kai pasibaigia tokie procesiniai veiksmai.

 

 1.2 Slapukai

Siekdami pateikti pasiūlymus naudotojui priimtinesniu būdu, naudojame slapukus – mažus tekstinius failus, kurie saugomi Jūsų įrenginyje per naršyklę. Slapukai yra nekenksmingi. Kai kurie slapukai yra saugomi Jūsų įrenginyje, kol jų neištrinate, ir padeda atpažinti Jūsų naršyklę, kai kitą kartą apsilankote interneto svetainėje.

Jei nenorite priimti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir kiekvieną kartą galėtumėte nuspręsti, ar sutinkate juos priimti.

Jei išjungsite slapukus, mūsų interneto svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

2  Kontaktinė forma

Jūsų asmens duomenų apsaugai skiriame didelį dėmesį. Todėl, vadovaudamiesi atitinkamomis duomenų apsaugos nuostatomis, visų pirma, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais, informuojame apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kai su mumis susisiekiate.

Susisiekę su mumis, privalote pateikti šiuos renkamus ir tvarkomus asmens duomenis:

 • vardą, pavadę;

 •  įmonę ir pareigas;

 • el. pašto adresą;

 • telefono numerį;

 • pašto adresą;

 • temą / pranešimo tekstą.

Be to, puslapių peržiūros metu automatiškai gauname techninę informaciją. Tokia informacija, be visa kita, apima informaciją apie naudojamą naršyklę, operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką. Šie duomenys naudojami mūsų interneto svetainei optimizuoti.

2.1 Duomenų tvarkymo tikslas ir trukmė / duomenų atskleidimas

Internetinėje formoje pateiktus asmens duomenis naudojame tik Jūsų ryšių su mumis tikslu. Siekdami užbaigti šį procesą, privalome naudoti duomenis, todėl toks duomenų naudojimas yra teisėtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktai). Jūsų asmens duomenis naudojame ne ilgiau nei būtina, siekdami įvykdyti šį tikslą.

Jūsų asmens duomenų neviešiname. Pagal duomenų tvarkymo apimtį duomenys yra perduodami IT paslaugų teikėjui susijusiose įmonėse. Neatskleidžiame duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus teisme ar valdžios institucijose. Tokiu atveju duomenys yra nedelsiant ištrinami, kai pasibaigia tokie procesiniai veiksmai.

3   Registracija myBaumit

Jūsų asmens duomenų apsaugai skiriame didelį dėmesį. Todėl, vadovaudamiesi atitinkamomis duomenų apsaugos nuostatomis, visų pirma, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais, informuojame apie su registracija mūsų klientų srityje susijusius renkamus, tvarkomus ir naudojamus Jūsų asmens duomenis.

Registracijos metu pateikiate šiuos duomenis, kuriuos renkame ir tvarkome:

 • el. pašto adresą;

 • slaptažodį;

 • vardą, pavardę;

 • kliento kategoriją.

Be to, puslapių peržiūros metu automatiškai gauname techninę informaciją. Tokia informacija, be visa kita, apima informaciją apie naudojamą naršyklę, operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką. Šie duomenys naudojami mūsų interneto svetainei optimizuoti.

3.1  Duomenų tvarkymo tikslas ir trukmė / duomenų atskleidimas

Internetinėje formoje pateiktus asmens duomenis naudojame tik Jūsų registracijos kliento srityje tikslu. Toks duomenų naudojimas yra teisėtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktai). Jūsų asmens duomenis naudojame ne ilgiau nei būtina, siekdami įvykdyti šį tikslą.

Jūsų asmens duomenų neviešiname. Pagal duomenų tvarkymo apimtį duomenys yra perduodami IT paslaugų teikėjui susijusiose įmonėse. Neatskleidžiame duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus teisme ar valdžios institucijose. Tokiu atveju duomenys yra nedelsiant ištrinami, kai pasibaigia tokie procesiniai veiksmai.

4.  Bendroji informacija

4.1  Duomenų saugumas

Jūsų asmeninę informaciją ir asmens duomenis tvarkome ir saugome ypač atidžiai ir juos naudojame tik nurodytais tikslais. Įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones, laikomės BDAR reikalavimų ir užtikriname jų vykdymą.

4.2 Jūsų teisės

Bet kuriuo metu turite teisę gauti informaciją apie tai, ar saugome Jūsų asmens duomenis. Mielai atsakysime į bet kokius papildomus klausimus dėl duomenų apsaugos.

Be to, turite teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis, juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, perkelti duomenis, nesutikti dėl duomenų tvarkymo ir blokuoti netikslius ar neteisėtai tvarkomus duomenis.
Tokį prašymą reikia siųsti šioje interneto svetainėje kontaktų dalyje nurodytu el. pašto adresu.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja duomenų apsaugos įstatymui arba buvo pažeistos Jūsų privatumo teisės, galite pateikti skundą Jūsų šalies priežiūros institucijai. Visą įmonės informaciją galite rasti interneto svetainėje.